Main Menu

અમરેલીનાં પ્રથમ નાગરિકની સરપ્રાઈઝ મુલાકાત

અમરેલી નગરપાલીકા તથા શહેર વિકાસ સમિતિ ર્ેારા શહેરમાં વિકાસ કાર્યો શરૂ કર્યા છે. ત્‍યારે આવા ચાલતા વિકાસ કાર્યો પૈકીના અમરેલી સરદાર સર્કલ નજીક સીનીયર સીટીઝન પાર્કના કામની મુલાકાત લેતાં અમરેલી નગરપાલીકા પ્રમુખ અલકાબેન ગોંડલીયા તથા વોર્ડ નં.રના સદસ્‍યા પ્રિતીબેન રૂપારેલ નજરે પડે છે.


Source: Amreli News(Next News) »