Wah Gujarat

Gujarat Live Breaking News

એક વાર્તાલાપ

કરે લાચાર જે મનને,

કરે લાચાર જે મનને, ખપે એવા સહારા શું?
સફર તો છે ઘણી બાકી, તું શોધે છે કિનારા શું?
સજાવી આંખમાં સપનું કદી જીવન જીવી તો જો
પછી કળશે તને બંધુ, કે ડાહ્યા શું, દિવાના શું…

– હિમાંશુ ભટ્ટ્Source: વાર્તાલાપ

error: Content is protected !!