Wah Gujarat

Gujarat Live Breaking News

બાગે વફા

વાંધો ખરો—મુહમ્મદઅલી વફા

  વાંધો ખરો.—મુહમ્મદઅલી વફા ભેદ જો આ આપણો ભેદાય તો વાંધો ખરો. ગામમાં જો વાત આ ફેલાય તો  વાંધો ખરો.   આમ તો  ચુપકીદગીનું ખોલ પહેરી ચાલશું આંખ કોઈ દોસ્ત ની ભોંકાય તો વાંધો ખરો.   આ શરમનાં વાદળાં ઘેરી વળ્યાં છે  ચાંદ ને, એ અમારે ઉંબરે શરમાય તો વાંધો ખરો   આ શરત તો […]

Source: બાગે વફા

error: Content is protected !!