Wah Gujarat

Gujarat Live Breaking News

બાગે વફા

ગઝલ: રણ પણ લખી દો-મુહમ્મદઅલી વફા

રણ પણ લખી દો-મુહમ્મદઅલી વફા અહીં પણ લખી દો તહીં પણ લખી દો અને કૂદકો મારી હરણ પણ  લખી દો   ચમકતા કણાં રેત  ભાસે મૃગજળ કલમથી શરમમાં ચરણ પણ લખી દો.   જિવનને લખી દો બડા ઠાઠ માઠે અને મન બગાડી  મરણ પણ લખી દો   નદી ચીતરી છે સમુંદર  મુખે પણ અને નોંધમાં […]

Source: બાગે વફા

error: Content is protected !!