Wah Gujarat

Gujarat Live Breaking News

બાગે વફા

ગઝલ:બેઘર થઈ ગયો—મુહમ્મદઅલી વફા

બેઘર થઈ ગયો—મુહમ્મદઅલી વફા કંકર કદી તો એ કદી પત્થર થઈ ગયો મળ્યું કદી જો ઝેર એ શંકર થઈ ગયો.   સાગર નિહાર્યો પ્રેમથી ગાગર થઈ ગયો. શીશો દરદનો ફૂટતાં સાગર થઈ ગયો.   ફૂલો બની પડ્યો હતો એ દ્વાર પર કદી, મોકો જરા મળતાંજ એ ખંજર થઈ ગયો.    છે લૂંટવાનો ધરમ જેનો જગત […]

Source: બાગે વફા

error: Content is protected !!