Wah Gujarat

Gujarat Live Breaking News

બાગે વફા

કાગળ મળ્યું….મુહમ્મદઅલી વફા

કાગળ મળ્યું….મુહમ્મદઅલી વફા વહાલ તો આપણે ક્યારે કર્યું એક શબ્દનું જ પારેવડું ચીતર્યું. જાળ ઘટના તણી આ જીંદગી , હા છતાં નામ તારું કોતર્યું. નામ ગુમનામ કરવા મા મઝા; લાકડું હોડલું બન્યું તો તર્યું. છે વલોપાત પ્રેમની ગાંઠ એક , વહાલ કરવા જ તો હૈયું ધર્યું. પ્રેમને તો રહી નજર લાગવી વહાલ પીછું નહીં તો […]

Source: બાગે વફા

error: Content is protected !!