Wah Gujarat

Gujarat Live Breaking News

બાગે વફા

બધા પાલવે એક આંધી ચઢી છે…..મુહમ્મદઅલી વફા

બધા પાલવે એક આંધી ચઢી છે…..મુહમ્મદઅલી વફા હવે જ્યારથી તું જ આંખે ચઢી છે, મુસીબત અમારેય કાંધે ચઢી છે. કયા પાલવે જઈ છુપાવું દરદને, બધા પાલવે એક આંધી ચઢી છે. ન ઊડી શકે જે અધરના કમળથી બધી વાત ભીંતો ના માથે ચઢી છે. ન ટપકી શકી જે નયનને કટોરે હવે આભમાં જૈ ખરાબે ચઢી છે. […]

Source: બાગે વફા

error: Content is protected !!