સ્માર્ટફોન કાર માં ફાટ્યો, બિઝનેસ મેન મુશ્કેલી થી બચ્યા

0
11

એક બિઝનેસ મેન જયારે સ્વરે ઓફિસ જય રહ્યા હતા ત્યારે કાર ચલાવતી વખતે પેસેન્જર સીટ પર રાખવા માં આવેલ સ્માર્ટફોન ફાટ્યો હતો અને તેઓ ખુબ જ મુશેક્લી થી ભાગી શક્ય હતા. અનિલ નાયર, કે જે એક એગ્રિકલચર એક્વિપમેન્ટ બિઝનેસ મેન છે,

Source: wah gujarat
સ્માર્ટફોન કાર માં ફાટ્યો, બિઝનેસ મેન મુશ્કેલી થી બચ્યા