અમરેલી કલેક્ટરની અધ્યક્ષતામાં સેક્ટર ઓફિસર અને ઝોનલ ઓફિસરની મિટિંગનું આયોજન કરાયું

0
11